Særligt sensitive mennesker

Er du særligt sensitiv?

Særligt sensitive mennesker har en anderledes biologisk sammensætning i hjernen, der bevirker, at personen reagerer anderledes på indtryk end den gennemsnitlige person. Særligt sensitive mennesker opfanger og bearbejder sanseindtryk og informationer på en mere nuanceret og dybere måde end mange andre. Umiddelbart lyder disse karakteristika ikke negative i sig selv, men netop det faktum, at de kan have stor indflydelse på den højsensitive persons psyke gør, at det kan blive en belastning for mange.

En stor del af befolkningen, op mod 20%, har denne egenskab, som særligt sensitive mennesker vil have hele livet. Man kan dog ikke definere denne psykiske tilstand som en psykisk lidelse, da disse karaktertræk ligger inden for normalområdet. Særligt sensitive mennesker kan dog være ledsaget af andre psykiske lidelser som angst, depression og OCD, der kan komplicere de højsensitive træk yderligere.

 
Karaktertrækkene hos særligt sensitive mennesker kan hos mange medføre risiko for overstimulation, samt et stort behov for forudsigelighed og ro til indre fordybelse. Disse behov er naturligvis noget, som har en kraftig indvirkning på den særligt sensitives hverdag. Langt de fleste særligt sensitive mennesker har en grad af empati og intuition, der gør, at de forholder sig til omverdenen på en ganske særlig måde. Det opleves imidlertid som svært at have bevidsthed om ting, som andre ikke synes at opfatte, og det er mindst lige så udfordrende at have standarder, som det falder andre svært at respektere. Der er i nogle tilfælde tale om en anden slags verdensopfattelse, og det kan medføre en oplevelse hos særligt sensitive mennesker at være overfølsom. Nogle særligt sensitive udvikler som konsekvens af dette, en forkerthedsfølelse og fremmedgjorthed over for det normale samfund, som kan medføre depressioner. Af samme årsag er det vigtigt, at den særligt sensitive er opmærksom på, hvordan personen er påvirket af førnævnte karaktertræk.

Særligt sensitive mennesker er ofte fra barndommen mere følsomme over for hændelser, som den ikke-sensitive finder uden betydning. Der er desuden en tendens til, at de sensitive træk intensiveres med alderen, da personens psykiske ressourcer, til at kompensere for tilstanden, mindskes. Det højsensitive har en tendens til at løbe i familier, hvilket betyder at der er en arvelighedsfaktor, og der har ofte været forældre eller bedsteforældre, som har højsensitive karakteristika. Da højsensitivitet er medfødt, har den været til stede igennem hele personens liv, og den særligt sensitive vil kunne genkende sine højsensitive træk, helt tilbage fra tidlig barndom. Personens opvækst har stor betydning for hvor godt personen tackler sine højsensitive træk, og derfor er der også stor forskel på, hvordan de førnævnte 20% af befolkningen klarer sig med de højsensitive træk. Det er dog værd at huske på, at det sensitive temperament er et helt almindeligt personlighedstræk, som blot oplever modstand i vores samfundskultur.