Online kursus for psykologer og læger samt psykoterapeuter og andre faggrupper (30 timer)

Mindfulness-baseret kognitiv terapi

Underviser

online kurser for psykologer - kenan hansen

Cand.psych. aut. Kenan Hansen er privatpraktiserende psykolog, specialist i psykoterapi og certificeret MBSR-lærer, uddannet i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) fra University of Massachusetts Medical School, U.S.A. Kenan har modtaget undervisning af bl.a. Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli. Desuden har Kenan en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi fra Kognitiv Terapi Center i Århus. Kenan har mere end 10 års erfaring med undervisning i MBSR og med interventioner med mindfulness både i individuel og gruppeterapi. Kenans udvikling af egen praksis med mindfulness beror desuden på en lang række erfaringer fra inden- og udenlandske kursusforløb og mindfulness retræter. Læs om nogle af Kenans gennemførte kurser og retreater her.

Formål

Kurset veksler mellem teoretisk og praktisk indføring i mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT). Forløbet udvikler kursistens kompetence til anvendelsen af konkrete mindfulness teknikker, der virkningsfuldt fremmer de kurative faktorer i den klassiske kognitive terapi.
Formålet er at gøre kursisten i stand til at bruge interventioner med MBKT i både individuel og gruppeterapi.

Læringsmål

  • Effektive og enkle evidensbaserede værktøjer som nemt kan tages i brug.
  • Tilegnelse af den generelle teori bag mindfulness psykologien primært i sammenhæng med den kognitive terapi.
  • Metoder til praktisk udvikling af de mindfulness-baserede kompetencer i terapeutens egen praksis og som intervention i en klinisk sammenhæng med klienten.
  • Indblik i hvorledes mindfulness anvendes sammen med den kognitive terapis konkrete behandlingsmål.
  • Tilegnelse af en grundlæggende viden om den forskningsbaserede teori og metode i MBKT.
  • Underviserens egne mindfulness lydfiler med instruktioner til fri afbenyttelse også af dine klienter.
  • At styrke behandlingsalliancen ved at arbejde med din personlige stil i terapien.

Målgruppe

Dette online kursus er for psykologer og læger (75 %), samt andre faggrupper såsom sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv. (max. 25 %), som er interesserede i at anvende MBKT i psykoterapeutisk sammenhæng. Kurset er velegnet til personer både med kendskab eller uden kendskab til kognitiv terapi, mindfulness og MBKT.

Undervisningsform

Kurset foregår online via en sikker platform. Kurset er oplevelsesorienteret med her-og-nu fokus med aktiv tilegnelse af værktøjerne til udvikling af mindfulness i et forløb blandet med oplæg, mindfulness øvelser, gruppearbejde og diskussion.

Indhold

Kurset er i alt 30 timer fordelt over seks dage. Det omfatter kognitiv terapi som grundteori (10 timer) og mindfulness som metodetræning (20 timer) i en bred psykoterapeutisk sammenhæng, hvor forskningen på området inddrages.

Den oplevelsesorienterede del har primært fokus på træning af terapeutens egen opmærksomme tilstedeværelse med tanker, emotioner og sansninger som objekter for den mindfulness-baserede erkendemåde. Terapeutens egen praksis er afgørende for at kunne arbejde med mindfulness-baserede teknikker som intervention (hvilket fremhæves generelt i mindfulness psykologien også af MBKT’s grundlæggere Segal, Williams og Teasdale, 2002).

Den teoretiske del har fokus på forståelsen af anvendelsen af kognitiv terapi i integration med mindfulness i en bred psykoterapeutisk sammenhæng, hvor den relevante forskning inddrages.

Yderligere info

MBKT er et manualiseret klinisk interventionsprogram, som er udviklet af de britiske psykologer, psykiatere og forskere Zindel Segal, Mark Williams og John Teasdale i 2002. Programmet blev oprindeligt designet til at forebygge tilbagefald af depression og blev meget overbevisende valideret i denne og senere sammenhænge. Studier peger på, at MBKT endvidere er effektiv i forhold til kronisk depression og behandlingsresistent aktiv depression. Derudover er MBKT blevet adapteret til behandling af forskellige typer angstlidelser. Studier har demonstreret statistisk signifikante behandlingseffekter af MBKT i relation til panikangst, generaliseret angst og socialfobi. MBKT har også vist sig at være effektiv i forhold til psykisk sundhed og velvære, traume og PTSD samt adskillige psykiske lidelser.

MBKT reflekterer en elegant syntese af østlige og vestlige tilgange til psykologisk udvikling og velvære – en syntese af en ca. 2.500 år gammel buddhistisk meditationspraksis og en relativ ung evidensbaseret kognitiv terapi.

Forberedelse

Forberedelse er ikke nødvendig, men er du interesseret, kan klassikeren indenfor MBKT ’Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression (Segal et al. 2002)’ anbefales som læsning.

Litteratur

Kursister får tilsendt litteraturlisten ca. tre uger inden kursets start.

Godkendelse

Godkendt til specialistuddannelserne: Klinisk børnepsykologi (6.4.4.2.3.) Psykoterapeutiske metoder 30 timer, Psykoterapi med børn og voksne (12.4.4.2.3.) Anden teoretisk referensramme 30 timer + Sundhedspsykologi med børn og voksne (11.4.4.2.2.) Intervention i klinisk arbejde 30 timer + Psykopatologi (13.4.4.2.3.) Behandling 12 timer, Psykotraumatologi (14.4.4.2.2.2.) Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer 12 timer.
Godkendt også til systematisk efteruddannelse.

Pris

Efter aftale.

Bemærkninger

Vi tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom hos underviser og lignende uforudsete begivenheder. Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse dette online kursus for psykologer, hvis der er mindre end fire tilmeldinger. Vi indsamler og behandler kun dit navn og dine kontaktoplysninger. Læs mere om vores behandling af ”Personoplysninger i forbindelse med et kursusforløb” under vores privatlivspolitik. Du bedes give os besked, hvis der skulle ske nogle ændringer i forhold til dit navn og kontaktoplysninger.

Kontakt

info@psykisksundhed.dk, www.psykisksundhed.dk, tlf. 2181 2292.