Supervision med Kenan Hansen

Jeg tilbyder supervision både individuelt og i en gruppe til følgende personer:
 
1- Psykologer mhp. autorisation el. specialistgodkendelse:
Der kan være tale om casesupervision, feedback på egen stil el./og videosupervision. Supervisionen tilrettelægges i henhold til Dansk Psykolog Forenings kriterier for godkendelse.

2- Social og sundhedspersonale indenfor faggrupper såsom læger, psykiatere, psykoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere og andre tværfagligt personale:
Fokus i supervision kan være på cases eller egen rolle. Supervisionen tilrettelægges i henhold til gældende kriterier for godkendelse.

Jeg har bred erfaring med supervision og anvender primært mindfulness, kognitiv terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Målet med min supervisionen er at opbygge et trygt samarbejde, som kan føre til en faglig og personlig udvikling. Vi vil diskutere, hvordan du kan fremme forståelsen og løsning af faglige udfordringer. Foruden vil vi komme ind på din egen rolle både personligt og professionelt og udforske grænserne for din udvikling og evt. i hvilken retning du ønsker at videreudvikle dig. Jeg sætter stor pris på at være konkret og pragmatisk i min supervision og sørger for at skabe en ikke-dømmende, tryg, tillidsskabende og støttende atmosfære, hvor vi åbent kan drøfte, hvorledes din ydeevne kan optimeres. Dette vil også give dig mulighed for at få afløb for stress eller bekymringer. Når der imens arbejdes med særlige udfordringer, vil dette opmuntre til at få et klarere syn i perioder med komplekse situationer. Bemærk at supervisionen vil foregå under tavshedspligt.