Hypersensitivitet: terapi til særligt sensitive mennesker

Hvad er hypersensitivitet?

Hypersensitivitet betyder, at man er ekstra sensitiv over for forskellige stimuli. At fungere i den sociale verden kan være særlig svært for disse mennesker. Generelle tendenser for særligt sensitive mennesker kan f.eks. være:

  • Man forstyrres nemt af lyde, lugte, temperaturskift og lys
  • Sårbare i forhold til allergier og mad
  • Særligt følsomme over for smerte
  • Et stærkt behov for at være alene og væk fra større menneskemængder og en stærk følelse af ikke at passe ind
  • Svært ved at tilpasse sig forandringer i det daglige liv
  • Stærk empati med andres følelser som gør dem særligt påvirkede af deres omgivelsers følelser
  • Et rigt indre liv og fantasi
  • Lider ekstra af kritik eller andre negative følelser over for dem
  • Ekstremt svært ved eller mangel på evne til at håndtere flere opgaver ad gangen

Nogle gange forstår særligt sensitive mennesker måske ikke hvorfor de reagerer som de gør og det kan til tider resultere i højt stressniveau eller depression. Ofte finder de det svært at relatere til verden udenfor, og har problemer på arbejdspladsen og i deres sociale relationer. I nogle tilfælde kan disse oplevelser lede til følelser af skam, forlegenhed og skyld.

Behandling af hypersensitivitet

Hvis du er en særlig sensitiv person så kan terapi hjælpe dig med at gøre dit liv nemmere og mere tilfredsstillende. Vi tilbyder et sikkert og ikke-dømmende miljø hvor vi lytter til dig med forståelse og vil arbejde med din selvaccept. Metoden og øvelserne, som vi bruger i terapien, er nemme at forstå og lige så enkle at bruge. Øvelserne vil hjælpe dig med at skabe en bedre balance i både dit indre og ydre liv som vil berige dine sociale relationer både på arbejdspladsen og hjemme.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med henvisning her.