Hvorfor bliver man afhængig?

Afhængighed er en lang og stærk påvirkning af ens hjerne, som kommer til udtryk på tre måder. Trang for objektet af ens afhængighed, tab af kontrollen med dets brug og fortsættende involvering med det på trods af negative konsekvenser.

Man kan være afhængig af mange ting, f.eks. cigaretter, alkohol, stoffer, shopping, sex, overspisning, at gamble, computerspil, mobiltelefon, smertestillende, hash osv.

Afhængighed kan opstå når man har udfordringer i form af svære følelser eller behov, som man ikke ved hvordan man skal håndtere. Afhængigheden giver en pause fra svære følelser. Der er ikke nogen enkelt årsag til at man bliver afhængig. Det kan være en blanding af psykologiske, sociale og biologiske grunde.

Behandling af afhængighed

Det er meget svært at slippe af sin afhængighed alene ved viljestyrke, da det er stærke følelser og behov som er på spil.

Mindfulness kan være en måde at arbejde med sin afhængighed på, man kan træne i at se når trangen opstår, og træne i at være sammen med den, og forsøge at handle på trangen ud fra ens egne værdier.

Journalisten Johann Hari har skrevet en bog ved navn ”Chasing the scream”, hvori han argumenterer for, at afhængighed hos mennesker i stor grad skyldes, at man mistrives, eks. pga. ensomhed eller andre trivsels problemer.

Han kommer med eksempler for at underbygge dette, bl.a. at under Vietnam tog 20% af de amerikanske soldaterne meget heroin, og man var bange for at disse efter krigen ville komme hjem og være meget afhængige. Men 95% af alle disse soldater stoppede med at bruge heroin uden hjælp, de de kom hjem fra krigen.

Et andet eksempel han nævner er et forsøg med rotter, hvor rotterne er alene i et lille bur og får tilbudt både rent vand og vand med heroin i. Her drikker de af vandet med heroin i, indtil de dør.

I et lignende forsøg har man lavet et stort bur med mange rotter i, hvor rotterne har bedre forhold. Her bliver de også tilbudt rent vand og vand med heroin i, og her bliver der næsten ikke drukket noget heroin vand, og der er ingen rotter der dør pga. en overdosis.

I et tredje eksempel nævner han, at mange mennesker, når de bliver indlagt på hospitalet, får en høj dosis af smertestillende medicin i en periode, og det stof de får minder om de stoffer som man kan blive afhængig af. Men folk ender generelt ikke med at blive afhængige af dette.

Forfatteren konkluderer, at afhængighed i høj grad skabes når folk mistrives. Og at mennesker har behov for at knytte bånd til andre, og når vi har det godt knytter vi gode bånd til andre mennesker, og når vi har det dårligt knytter vi bånd til noget der giver os en lettelse fra vore udfordringer, eks. endeløst tjekken af sin mobil, porno, computerspil, gambling og kokain.