At forstå angst

Angst er defineret som nervøsitet og en manglende evne til at slappe af. En vis grad af angst er normalt accepteret for mennesker, men for meget angst kan forstyrre relationer, søvnmønstre, spisevaner, arbejde, skole, og alle andre områder i livet.

Angst kan tage flere former, herunder fobier, tvangshandlinger og panikanfald. Angst er desuden ofte forbundet med depression, men det er muligt at behandle angst med terapi.

Det første skridt er, at forstå hvilken type angst det drejer sig om og følelserne relateret til angsten. Angst, ligesom alle følelser, indtager en plads både i vores sind og krop. Når man begynder at komme sig over intens angst, kan der opstå en følelse af tomhed, da rummet som angsten tidligere besatte åbner sig op. Denne tomhed kan give en falsk følelse af “Noget er galt! Jeg skal fylde denne fornemmelse af tomhed med noget”. Dette “noget” relaterer sig ofte til “næste tvangstanke eller handling”. Derfor befinder vi os midt i en ond cirkel, der forhindrer os i en ordentlig forbedring.

Effektiv behandling for angst kan påvirke og rette op på dette mønster, som er beskrevet ovenfor. Ideen er at forstå, at når vi lukker os omkring smerte og ikke lader det passere igennem os, vil det forblive med os, og hobe sig op. Hver gang vi vælger fra at arbejde med vores angstfølelser, bygger vi smerten op indeni, i stedet for at frigive den; ligesom hvis man bygger en dæmning på en flod.

Derimod, når vi slapper af og bliver et med vores smerte og accepterer det uden undgåelse og modstand, ser vi efterhånden, at spændingen frigives. Hver eneste gang vi slapper af og frigiver vi et stykke af den smerte.
Desværre lever vi i en kultur der opfordrer os til at forblive travle, og udfylde al tid og rum, herunder rum i vores sind. En sådan trang til at udfylde al vores tid er blevet vores automatiske reaktion. Men effektiv behandling, som kognitiv adfærdsterapi, ACT (Accept og Commitment Therapy) og Mindfulness terapi, er meget nyttigt til at hjælpe dem, der lider af angst, ved at lære dem redskaber til at opnå en ny erkendelse og styrke.