Vrede

Vrede er en af de grundlæggende følelser, som vi reagerer med i ubehagelige situationer. Det sker sandsynligvis ofte i vores samvær med andre mennesker, og hvis vi ikke kan styre vores vrede, kan det skabe problemer for os selv og i vores sociale relationer.

Nogle mennesker udtrykker deres vrede ved at råbe, slås eller ødelægge ting. Andre mennesker forsøger at holde vreden inde i stedet for at udtrykke den. Men uanset hvad, bliver vreden i kroppen, og den vil have brug for at finde en vej ud. Derfor kan undertrykt vrede komme til udtryk på andre, og potentiel destruktive måder. Denne destruktive energi kan være rettet mod såvel personer som genstande.

Når vi ikke kan styre vores reaktioner, kan resultaterne have store negative konsekvenser bl.a. i form af beskadigede relationer og depression. For at få et afbalanceret liv, er vi nødt til at lære måder til at udtrykke vores vrede på, på en sund måde.

Formålet med vredeshåndtering er primært at forstå årsagen til vores aggressioner, og løse dem. Det andet formål er, at lære metoder til at håndtere den uønskede trang til at eksplodere. Ved at benytte de særlige teknikker, som terapeuten lærer dig, kan du i kritiske situationer håndtere eventuelle spændinger før de bliver til ophidselse og vrede.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med henvisning uden ventetid her.