Stress behandling, symptomer og tegn

Stress er en grundlæggende mekanisme som hjælper os til at overleve. Når vi har travlt og skal yde noget ekstra, kan stress fungere som en vigtig drivkraft, der får os ”op på mærkerne”. Men stress kan omvendt være problematisk, hvis det udvikler sig til en mere vedvarende tilstand. Hvis det er tilfældet kan stress påvirke helbredet negativt, samt føre til psykiske lidelser som angst, depression og lavt selvværd.

Tegn på stress

Symptomer på stress kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Typiske stress symptomer er:

• Fysiske stress symptomer som hjertebanken, smerter, indre uro, mangel på appetit, spændingshovedpine, svækkelse af immunforsvar, hyppige forkølelser, mfl.

• Psykiske stress symptomer som træthed, rastløshed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, mfl.

• Adfærdsmæssige stress symptomer som søvnløshed, irritabilitet, ubeslutsomhed, isolation, inaktivitet, mfl.

Behandling af stress

Videnskabelige undersøgelser har dokumenteret, at Mindfulness er en effektiv behandling ved stress. Mindfulness indebærer træning af opmærksomheden og evnen til at identificere stressfaktorer. Dette gør at man bliver i stand til at hjælpe sig selv, før stress opstår. Via træningen øver man evnen til at forholde sig objektivt til forestående opgaver. Man undgår automatiske stressreaktioner, og bliver i stand til at handle mere hensigtsmæssigt.

Kognitiv terapi anvendes ligeledes ved stressbehandling. Her er målet, at lære at træffe mere hensigtsmæssige valg, samt at opnå en større følelse af kontrol, for derved overvinde oplevelsen af magtesløshed.

Vi kan tilbyde dig en hurtig tid, klik her for at se psykolog priser med henvisning.