Sorg og krise

Alle mennesker kan, i løbet af deres liv, komme ud for en eller flere kriser. Kriser kan for eksempel være udløst af dødsfald, skilsmisse, tab af nærtstående personer eller sygdom.

Hvordan vi reagerer på kriser er meget forskelligt fra person til person. Ofte vil man, med hjælp og støtte fra ens nærmeste, selv kunne komme igennem en krise. Men kriser kan være så vedvarende og omfattende, at der er risiko for at de udvikler sig til psykiske lidelser som angst eller depression. Derfor kan det, i nogle tilfælde, være en god ide at søge professionel hjælp.

Behandling af sorg og krise

Behandlingen har bl.a. fokus på at italesætte de følelser, som hos den enkelte er knyttet til krisen. Ofte kan der være tale om modsatrettede følelser såsom had, vrede, kærlighed, selvbebrejdelse m.m. Via behandlingen opnår man efterhånden en bedre indsigt og forståelse for sit følelsesliv. Hensigten er, at man på længere sigt kan anerkende og rumme sine følelser samt forlige sig med det, der er sket, og komme videre i sit liv.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med lægehenvisning her.