Psykolog på Østerbro nær Hellerup og Nørrebro

psykolog østerbro - hellerup - nørrebro

Vi tilbyder terapi på Østerbro og omegn. Terapien henvender sig til private personer med problemer som stress, angst, depression, lavt selvværd mm.

Klinikken ligger let tilgængelig tæt på indre Østerbro, og der findes god tog- og metroforbindelse fra Hellerup og Nørrebro.

 

Vi bruger følgende behandlingsmetoder:

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har hidtil vist de mest overbevisende resultater ved behandling af personer med stress, angstrelaterede lidelser, depression og lavt selvværd samt en hel del andre psykiske lidelser. I kognitiv psykoterapi arbejdes der med forholdet til tanker, følelser, krop og adfærd, idet man mener, at følelser og adfærd i høj grad bestemmes af ens tænkning og antagelser. Man får en erkendelse af, at tanker om sig selv, andre og verden er fortolkninger, og ikke nødvendigvis repræsenterer virkeligheden. Der er f.eks. nogle mennesker, der altid forventer det værst tænkelige, også i situationer, hvor det er temmelig usandsynligt, at det værst tænkelige indtræffer. Deres tankemønstre har tendens til at være negative uanset situationen.

Målet i kognitiv psykoterapi er at lære sin egen psyke og at udvikle evnen til at håndtere belastende følelser hensigtsmæssigt ved at ændre sin måde at tænke på og at forholde sig til verden på. Dette gør man ved at identificere sine uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre med henblik på at erstatte dem med mere realistiske og mindre destruktive mønstre.

Kognitiv psykoterapi er en problemløsningsorienteret korttidsterapi, og som regel vil 8-12 sessioner være nok til at løse problemerne. I andre tilfælde, hvor tanke- og adfærdsmønstrene er sværere at ændre, vil det være nødvendigt at fortsætte terapien i længere tid. Der sættes afgrænsede mål for terapien, som løbende evalueres. Kognitiv psykoterapi anvendes til at hjælpe alle uanset evner, køn, race og seksuelle præferencer.

Mindfulness terapi

Mindfulness betyder bevidst nærvær. Mindfulness meditation er en form for opmærksomheds- og nærværstræning og stammer fra buddhisme og karakteriseres ved en ikke dømmende opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser i nuet. Mindfulness indebærer opmærksomhedsøvelser, hvor egne oplevelser er i fokus frem for teori. Evnen til nærvær styrkes med systematisk øvelse af opmærksomhed. Når man laver en mindfulness-øvelse, bestræber man sig på ikke at vurdere sine tanker, følelser og kropsfornemmelser som gode eller dårlige. Man lærer nemlig i mindfulness at observere sine tanker og følelser som foranderlige tilstande, som ikke er ensbetydende med ens selv.

Mange mennesker har tendens til at forsøge at slippe af med negative følelser og opnå glæde. Nogle har også tilbøjelighed til at sammenligne, hvordan de har det, og hvordan de vil have det. Disse tendenser kan gøre, at man gå ind i en ond cirkel, hvor man spekulerer over sine problemer i længere tid uden at finde en løsning. Gennem mindfulness kan man lære at acceptere vanskelige tanker og følelser, der gør, at man kan forholde sig til dem uden forbehold. Således kan man undgå at reagere blindt på sine tanker og følelser og falde i den onde cirkel. Jo bedre man evner at håndtere sine tanker og følelser hensigtsmæssigt, desto bedre vil man blive i stand til at træffe de rigtige valg. Man vil også opnå større indsigt i sig selv og eget liv for derved at finde mere ro og livskvalitet.

Der er videnskabeligt bevis for, at mindfulness øger psykisk robusthed og reducerer stress, angst, depression og øger velvære. Mindfulness anvendes også til andre psykiske lidelser som f.eks. spiseforstyrrelser, OCD, PTSD, kroniske smerter.

Hvis ovenstående har din interesse, kan du kontakte os her eller booke en hurtig tid ved at klikke her.