Post traumatisk stress syndrom (PTSD)

Post traumatisk stress syndrom udvikles som respons på en traumatisk oplevelse (f.eks. voldtægt, dødsfald, naturkatastrofer, krig, tortur osv.).

PTSD er overordnet kendetegnet ved genoplevelsesfænomener i form af påtrængende tanker om traumet, mareridt og flashbacks samt symptomer som søvnforstyrrelser, øget følsomhed overfor lyde, øget alarmberedskab, mv. Den PTSD-ramte vil typisk undgå alt, der minder om traumet, og det er almindeligt at opleve delvist eller helt hukommelsestab i forbindelse med den udløsende traumatiske begivenhed. Ligeledes kan den PTSD-ramtes personlighedstræk påvirkes, således at mistro og deraf følgende tilbagetrækning fra andre mennesker opstår.

Behandling af post traumatisk stress syndrom

Kognitiv terapi er en effektiv behandlingsform ved PTSD. Målet med terapien er tosporet, idet man på den ene side bearbejder den traumatiske oplevelse og samtidig har fokus på at bringe den PTSD-ramtes psykiske ressourcer frem i lyset. I terapien øges evnen hos den PTSD-ramte til i højere grad, at kunne rumme sig selv og den traumatiske oplevelse.

Mindfulness anvendes også i terapien ved PTSD. Det kan være med til at ændre forholdet til de traumatiske oplevelser, således at man ikke længere bliver negativt påvirket af disse.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med henvisning her.