OCD behandling, symptomer og tvangstanker

OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) er en tilstand præget af tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker refererer til tilbagevendende, ubehagelige og urealistiske tanker eller ideer, mens tvangshandlinger kendetegnes ved gentagne, stereotype handlinger. Tvangstanker omhandler typisk frygt for smitte, behov for orden og symmetri, samt seksuelle og religiøse temaer. Tvangshandlinger omfatter bl.a. vaskeritualer, kontrolritualer og gentagelsesritualer. Det er karakteristisk, at den OCD-ramte selv synes, at tvangstankerne og tvangshandlingerne er meningsløse eller overdrevne, men trods det ikke er i stand til at modstå dem pga. angst eller ubehag forbundet herved.

Lette tvangssymptomer er alment forekommende hos ca. 20 % af danskere. Behandlingsbehovet er afhængigt af, i hvor høj grad tilstanden forstyrrer den daglige funktion og påvirker livskvaliteten.

Behandling af OCD

OCD behandles typisk vha. adfærdsterapeutiske teknikker herunder eksponering og responshindring, hvor målet er at forhindre udførelsen af automatiserede tvangshandlinger. På den måde udsættes den OCD-ramte for sin irrationelle angst. Hensigten med metoden er at bryde forbindelsen mellem tvangstanken og tvangshandlingen, således at de angstprægede forestillinger om, hvad der vil ske, hvis ikke tvangshandlingerne udføres, afkræftes.

Mindfulness, som medvirker til at give øget ro og overskud anvendes ligeledes i behandlingen af OCD.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med lægehenvisning via sygesikring her.