Lavt selvværd (dårligt selvværd)

Symptomer på lavt selvværd kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men involverer især følelsen af mindreværd og usikkerhed, tendens til at fokusere på egne svagheder og nederlag, selvbebrejdende og selvkritiske tanker, samt et sænket stemningsleje.

Vores selvbillede, som danner grundlag for hvordan vi tænker om os selv, udvikles gennem erfaringer vi gør os i livet. Lavt selvværd kan bunde i negative erfaringer gjort i barndommen eller senere i voksenlivet. Hvis selvbilledet er præget af negative overbevisninger, kan det medføre at der udvikles nogle urealistiske leveregler, som skal opfyldes for, at vi er tilfredse med os selv. Når disse regler uundgåeligt brydes, forstærker det de selvkritiske tanker.

Behandling af lavt selvværd og selvtillid

Kognitiv adfærdsterapi er effektiv til behandling af lavt selvværd. Det overordnede mål i terapien er at ændre personens negative overbevisninger om sig selv, for derved at udvikle en mere realistisk selvopfattelse. De centrale elementer i behandlingen omfatter identifikation af negative, tanker, at begrænse selvkritik og skabe øget selvaccept, samt at ændre rigide leveregler. Behandlingen har til hensigt at muliggøre en mere realistisk opfattelse af sig selv for at sikre en mere hensigtsmæssig udvikling og livsudfoldelse. Mindfulness anvendes også til behandling af lavt selvværd; primært til at identificere negativ tænkning og øge selvaccept.

Kom tilbage til forsiden – Psykologhjælp med lægehenvisning her.