Angst behandling, symptomer og tegn

Tegn på angst omfatter kropslige symptomer som uro, ubehag, hjertebanken, og åndenød. Endvidere kan angst ledsages af søvn- og appetitforstyrrelser. Derfor er det afgørende at få hjælp til at håndtere angst.

Der skelnes mellem følgende former for angst:

Socialfobi (Socialangst)

Kendetegnes ved en frygt for andres kritiske opmærksomhed. Bekymringerne for at komme til at gøre noget, som andre vurderer negativt, kan ofte være så voldsomme, at man forsøger helt at undgå sociale situationer.

Agorafobi

Kendetegnes ved en frygt for åbne pladser eller steder med mange mennesker (f.eks. flyvemaskiner). Typisk er der tale om en frygt for at få et panikanfald i situationer, hvor det er svært at få hjælp.

Enkelfobi

Kendetegnes ved at være rettet mod konkrete ting fx edderkopper, mørke, lukkede rum, mv.

Panikangst

Kendetegnes ved en frygt for at få panikanfald. Panikanfald er pludseligt opståede, intense angstanfald, hvor man oplever hjertebanken, rystelser, svimmelhed, m.m. Dette er ofte forbundet med en oplevelse af at være ved at dø eller blive sindssyg.

Generaliseret angst

Kendetegnes ved en tendens til konstant bekymring.

Blandet angst

Kendetegnes ved at være præget af både angsttilstande og depression.

Behandling af angst

Angst kan behandles effektivt med kognitiv adfærdsterapi. Behandlingen består dels i at afdække hvilke tanker og forestillinger, der er forbundet med angsten og dels i gradvist udsætter sig selv for det, man er bange for. Herved kan man opleve at frygten ikke bunder i en realistisk vurdering af situationen.

Desuden anvendes Mindfulness med god effekt i stigende grad ved behandlingen af angstlidelser.