Afhængighed

Afhængighed er en destruktiv vane. Man kan være både fysisk og mentalt afhængig af et bestemt stof, med skadelige virkninger til følge. Det er en sygdom, der påvirker både vores hjerne og vores adfærd, men det er vigtigt at forstå, at afhængighed kan behandles.

Genstanden for afhængighed kan være så forskellig som alkohol, stoffer, brug af computer, hasardspil, sex, shopping, eller overdreven spisning. Både sociale og biologiske faktorer spiller vigtige rolle i udviklingen af afhængighed. Det sædvanlige mønster består i: enkelte forsøg med anvendelse af et stof, herefter brug af stoffet i det sociale liv og endelig misbrug af stoffet, der forårsager skader, som vi kalder afhængighed.

Når vi studerer årsagerne til afhængighed, er der en ting der går igen: Personer udvikler afhængighed for at undgå indre følelsesmæssige spændinger. Det kan bl.a. være forårsaget af en traumatisk oplevelse eller af en bagvedliggende depression. Ofte forsøger folk at håndtere deres følelser ved hjælp af afhængighedsskabende stoffer. Stofferne tjener altså som et redskab til at forhindre ubehagelige følelser.

For at kunne behandle afhængighed, må de bagvedliggende årsager afdækkes. Dette kan ske gennem psykoterapi. Når det følelsesmæssige ubehag bliver mindre, vil afhængigheden kunne afhjælpes.