ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Vi tilbyder også Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som er baseret på kognitiv terapi (KAT) men er anderledes fra KAT idet ACT benytter sig af strategier som accept og Mindfulness.

Vores personlige problemer og de følelser vi oplever som følge deraf, kan skabe meget frygt og unddragelse i vores tilgang til at mestre disse problemer. Sådanne tilgange hjælper os desværre ikke med at løse vores problemer. Vi har behov for at udvikle en særlig psykologisk fleksibilitet for at kunne imødegå vores uønskede tanker, følelser og minder. Og netop at øge denne psykologiske fleksibilitet er det primære formål med ACT.

Fra ACT’s perspektiv skyldes psykisk lidelse, at man har mistet kontakten til nuet og en uhensigtsmæssig tilknytning til vores beskrivelse af os selv, som ikke tjener vores værdier. Når vores handlinger ikke svarer til vores værdier eller hvis de simpelthen ikke tjener til vores værdiers formål, så er det at en personlig konflikt kan opstå. For at have bevidsthed må vi udvikle integritet. Når vi mister vores integritet så mister vi også kontakt og kontrol med nuet og så er det vi påbegynder en ond cirkel og ikke kan finde vej ud af vores problemer.

Gennem særlige øvelser lærer ACT os at lægge mærke til uønskede tanker og følelser, observere dem uden tilknytning og endelig, at omfavne dem ved at acceptere dem. Ved at gøre dette, lærer vi at skabe en sund kontakt med vores problemer og vort indre selv, uden at kæmpe eller flygte fra det. ACT hjælper os også med at identificere og klarlægge vores personlige værdier. Det foreslår måder at handle på dem og viser os hvordan vi udvikler en adfærd som tjener vores værdier.