Overspisning

Overspisning involverer en overdreven indtagelse af fødevarer. Mange mennesker overspiser ofte som en reaktion på situationer, hvor de oplever svære følelser, ofte uden at de er opmærksomme på dette. Spisningen bruges altså til at håndtere et følelsesmæssigt behov, snarere end et fysisk behov. Med tiden kan dette blive et automatisk mønster til håndtering af stressende oplevelser. Problemet er, at det er en uhensigtsmæssig strategi, idet den ofte efterfølges af skyld, skam og tristhed. Ligeledes kan der være helbredsmæssige problemer – som øget risiko for forhøjet blodtryk, hjerteanfald, slagtilfælde, nyresygdom, gigt og kræft – forbundet med overspisning.

Behandling af overspisning

Vi behandler overspisning vha. en kombination af kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness. Kognitiv adfærdsterapi er effektiv ved overspisningsproblemer, fordi man får en bedre forståelse for, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og spiseadfærd hænger sammen. Hermed kan uhensigtsmæssige tanke og adfærdsmønstre bearbejdes.

Ved ”Mindful spisning” bliver man via mentale øvelser i stand til at registrere situationer og hændelser, som er forbundet med spisetrang. Man arbejder med at kunne mærke kropsfornemmelser relateret til spisning såsom smag, sult, mæthed o.lign. Målet er, at erstatte overspisning med mere hensigtsmæssige responser.

Kom tilbage til forsiden – Psykolog med lægehenvisning her.