Kursus for psykologer og læger samt psykoterapeuter og andre faggrupper (30 timer)

Mindfulness-baseret kognitiv terapi

Underviser

online kurser for psykologer - kenan hansen

Cand.psych. aut. Kenan Hansen er privatpraktiserende psykolog, specialist i psykoterapi og certificeret MBSR-lærer, uddannet i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) fra University of Massachusetts Medical School, U.S.A. Kenan har modtaget undervisning af bl.a. Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli. Desuden har Kenan en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi fra Kognitiv Terapi Center i Århus. Kenan har mere end 10 års erfaring med undervisning i MBSR og med interventioner med mindfulness både i individuel og gruppeterapi. Kenans udvikling af egen praksis med mindfulness beror desuden på en lang række erfaringer fra inden- og udenlandske kursusforløb og mindfulness retræter. Læs om nogle af Kenans gennemførte kurser og retreater her.

Målgruppe

Dette kursus er for psykologer og læger (75 %), samt andre faggrupper såsom sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv. (max. 25 %), som er interesserede i at anvende MBKT i psykoterapeutisk sammenhæng. Kurset er velegnet til personer både med kendskab eller uden kendskab til kognitiv terapi, mindfulness og MBKT.

Indhold

Kurset er i alt 30 timer fordelt over fem dage. Det omfatter kognitiv terapi som grundteori (10 timer) og mindfulness som metodetræning (20 timer) i en bred psykoterapeutisk sammenhæng, hvor forskningen på området inddrages.

Godkendelse

Godkendt til specialistuddannelserne: Klinisk børnepsykologi (6.4.4.2.3.) Psykoterapeutiske metoder 30 timer, Psykoterapi med børn og voksne (12.4.4.2.3.) Anden teoretisk referensramme 30 timer + Sundhedspsykologi med børn og voksne (11.4.4.2.2.) Intervention i klinisk arbejde 30 timer + Psykopatologi (13.4.4.2.3.) Behandling 12 timer, Psykotraumatologi (14.4.4.2.2.2.) Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer 12 timer.
Godkendt også til systematisk efteruddannelse.

Sted

Aalborg Universitet / Folkeuniversitetet, (k3 / 3.108)
Kroghstræde 3, seminarrum 3.108
9220 Aalborg Øst

Dato/tid

Torsdag. 9/11/23 kl. 09.00 – 16.00
Fredag. 10/11/23 kl. 09.00 – 16.00
Torsdag. 16/11/23 kl. 09.00 – 16.00
Fredag. 17/11/23 kl. 09.00 – 16.00
Fredag. 24/11/23 kl. 09.00 – 16.00

Mere information og tilmelding

Du kan læse nærmere om kurset og tilmelde på dette link: Mindfulness-baseret kognitiv terapi (fuaalborg.dk)