Kognitiv terapi (eller adfærdsterapi)

Kognitiv terapi er i dag én af de meste udbredte former for psykoterapi. Kognitiv terapi har dokumenteret effekt, ved behandling af en række forskellige lidelser herunder stress, angstrelaterede lidelser, depression, lavt selvværd mfl.

Ved kognitiv terapi er der fokus på tankernes rolle i udviklingen af psykiske lidelser. Rationalet er, at måden man tænker på, påvirker hvordan man føler og handler. Således har den enkelte persons fortolkning, i en given situation, afgørende betydning for hvilke følelser og adfærd, der opstår. Via kognitiv terapi kan man opnå erkendelse af, at tanker indebærer fortolkninger, og ikke nødvendigvis afspejler en reel repræsentation af virkeligheden.

Målet med kognitiv terapi

Målet med kognitiv terapi er, at skabe indsigt i tankeindholdet, og gradvist modificere de måder at tænke på, som er medvirkende til at skabe problemer. I terapien arbejdes der med at identificere uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre, med henblik på at erstatte dem med mere realistiske og mindre destruktive mønstre.

Varigheden af kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en problemløsningsorienteret korttidsterapi, og som regel vil 8-12 sessioner være nok til at løse problemerne. I tilfælde hvor tanke- og adfærdsmønstrene er sværere at ændre, kan det være nødvendigt at fortsætte terapien i længere tid. Der sættes afgrænsede mål for terapien, som løbende evalueres. Kognitiv terapi anvendes til at hjælpe alle uanset evner, køn, race og seksuelle præferencer.

Kom tilbage til forsiden – Ydernummer psykolog med lægehenvisning her.