Hypnose og Hypnoterapi i København

Hypnose og Hypnoterapi i København

For at forstå hvad hypnose er, er vi nødt til at forstå vores struktur i sindet.

Dybest set er der to dele af sindet, det bevidste og det ubevidste. Bevidste sind er den del af sindet der analyserer, træffer beslutninger og valg. Det beslutter om man skal holde tanker og forslag, om man skal lægge dem i “venteposition”, eller om de skal afvises helt. Når en tanke eller forslag er sat ‘on hold’, går det lige til det underbevidste, hvor det er gemt væk. Vores viljestyrke er også en del af det bevidste sind.

Vores erindringer, vaner, impulser og følelser er kontrolleret af det underbevidste sind. Det er de ting, som det bevidste sind ikke beskæftiger sig med. Dette er grunden til at nogle ting er svære at ændre. For eksempel kan du vælge at opgive at spise chokolade, men det er generelt svært at efterleve det, fordi det er en vane, og vaner er styret af det underbevidste sind. Dine drifter og motivationer har ingen rationalitet, fordi underbevidstheden ikke gør grund. Dette er grunden til viljestyrke ikke altid virker og at det at ændre visse vaner, følelser og tanker, ikke sker over en nat.

Hvordan fungerer hypnose?

Hypnose taler til vores underbevidsthed. Det bruger guidet afslapning og forslag med henblik på at opnå en tilstand af øget koncentration og bevidsthed, så personen under hypnose kan koncentrere sig intenst om en bestemt tanke, følelse, erindring eller opgave. I løbet af denne naturligt forekommende tilstand, de ting, der foregår omkring personen – som kan være kilde til distraktion – midlertidigt blokeres eller ignoreres.

Hvad er fordelene ved hypnoterapi?

Brugen af hypnose til terapeutiske formål kaldes hypnoterapi. I hypnoterapi bruges hypnose til at få adgang til det underbevidste sind, så det kan finde løsninger på problemer.

Under hypnose er underbevidstheden meget modtagelig for positive forslag. Derfor kan en uddannet hypnoterapeut hjælpe dig til at omformulere den måde, du tænker og føler omkring ting, og på den måde erstatte den negativitet med tanker og følelser som er mere fordelagtige for dig. En af de store fordele ved hypnoterapi er, at det ofte kan komme ind til roden af problemet, og løse det hurtigt. Hypnose kan forbedre effekten af behandlinger for mange lidelser, herunder:

* Depression

* Stress

* Fobier, frygt og angst

* Søvnforstyrrelser

* Post- traumatisk stress disorder (PTSD)

* Sorg og tab

* Destruktive vaner (f.eks. overspisning)

* Krisestyring