Depression behandling, symptomer og tegn

Depression er en almen forekommende lidelse, som i voldsom grad nedsætter den enkeltes trivsel og livskvalitet. Ofte ses angst og stress symptomer i forbindelse med depression.

Tegn på depression

En depression kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men tilstanden er overordnet kendetegnet ved et sænket stemningsleje. Herudover er symptomerne på depression bl.a. manglende energi eller lyst, tab af interesser, selvbebrejdelser, skyldfølelse, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, håbløshed, tanker om død eller selvmord. På baggrund af symptomernes sværhedsgrad kan man skelne mellem let, moderat eller svær depression.

Behandling af depression

Depressioner kan behandles medicinsk eller via psykoterapi. Ved lette og moderate depressioner er psykoterapi, på længere sigt, den mest effektive behandling. Svære depressioner kræver typisk medicinsk behandling, idet symptomernes sværhedsgrad ofte kan hindre effekten af terapi.

Især Kognitiv adfærdsterapi, hvor der arbejdes med tankernes rolle ved depression, har dokumenteret god behandlingseffekt.

Mindfulness har ligeledes vist sig at være effektivt ved behandling af depression og forebyggelse mod tilbagefald.

Vi kan tilbyde dig en hurtig tid, klik her for at se psykolog priser med henvisning.