Coaching

Vores tilgang til coaching er en kombination af både kognitiv og mindfulness-inspireret coaching. Indenfor kognitiv coaching antages det, at det er vores overbevisninger der er afgørende for, hvordan vi handler, og altså ikke hændelserne i sig selv. Dette betyder, at for at forstå de negative følelser og tanker du kæmper med, er du nødt til at undersøge disse tanker og følelser, samt erkende den måde du opfatter dem på. Med kognitiv coaching kan vi hjælpe dig med at identificere de dysfunktionelle antagelser, der påvirker dine tanker. Derefter kan du få mulighed for at afprøve deres rigtighed og ændre dem på den måde, som er mest gavnlig for dig. Her vil vi sigte mod at udvikle handlingsplaner og sætte mål for dig på de områder, hvor du ønsker at forbedre dig. Derfor kan kognitiv coaching bidrage med personlig udvikling i ethvert aspekt af dit liv.

Den mest enkle definition af mindfulness er, at man er fuldkomment til stede her og nu. Denne selvbevidsthed kan hjælpe dig til at opfatte ubehagelige tanker og følelser på en mere afbalanceret og tryg måde. Ved hjælp af mindfulness coaching kan vi arbejde på at udvikle evnerne til at reducere stress og ubehagelige følelser samt øge din livskvalitet samtidig med at give dig en følelse af selvaccept. Her er målet at få et mere fleksibelt og selvstøttende perspektiv på udfordringer, og formindske emotionel ustabilitet i måden du reagerer på. Derfor stræbes der på at bringe mere ro og fred ind i alt, hvad du oplever og foretager dig. Denne følelse af at være forbundet med verden omkring dig vil have en positiv virkning på dine forhold til andre og vil forbedre dine evner i dit arbejde og liv.